สิ่งแวดล้อม

Smart New York City

ณ การเดินทางเยือนมหานครนิวยอร์ค New York City กับงานพัฒนาเมือง ปลายปี 2019 จึงได้โอกาศอัพเดทความเป็นสมาร์ทซิตี้ของรัฐ New York ด้านต่างๆ 5 เรื่อง Smart Energy ทั้ง City Gas และไฟฟ้า, Smart Environment, Tourism, และ Living ที่ผ่านการอยู่อย่าง Smart Watering

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน

เทคโนโลยีรถยนต์ ตลาดคาร์บอน

รถยนต์เก่าเมื่อ 7 ปีก่อน ปล่อยมลพิษกว่ารถยนต์ที่ออกใหม่ในปัจจุบันมาก ตีความได้ว่าเทคโนโลยีมีการชิพ (Technology shifting) ช่วง 1985 และอีกครั้งในปี 2005 แง่ประเทศไทยถ้ายังเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีเค้ามาใช้งานต่อไป แต่วันนี้ได้ลองสัมผัสรถดัดแปลงพลังงานไฟฟ้า 100% ที่จดทะเบียนเป็นคันแรกของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นของไทยแลนด์ในการมีนวัตกรรมฝีมือคนไทยกันสักที

ภาษีสรรพสามิตช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือ

•จากหลักการเรื่อง Power Pays Principle กับภาษีการใช้รถยนต์จะมีหรือไม่
•จาก Emission Factor ที่แสดงให้เห็นว่า น้ำมันดีเซลมีปริมาณการปล่อยสูงกว่าน้ำมันรถยนต์อื่นๆ อัตราการเก็บภาษีจะขยับให้เป็นแนวโน้มเดียวกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากมากไปน้อย เพื่อผลในเชิงปฏิบัติ
•การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมของภาษีสรรพสามิตรอบนี้ช่วยในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร

COP21 – การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใกล้สรุป

COP21 มีเป้าหมายการประชุมที่สำคัญ คือ Differentiation เป็นความยากที่สุดของการประชุมเจรจาเพื่อให้ได้มติที่ประชุมฉบับทางการออกมา
Overall Target เป้าหมายสูงสุดที่ 2 oC
Climate Finance การสนับสนุนทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเด็นใหม่คือสัญญาณที่จะส่งไปยัง Private Sector ในการมุ่งสู่ยุคของการหยุดใช้พลังงานฟอสซิล มากกว่าการบังคับการลดระดับประเทศโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเช่นที่เคยประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของเพื่อนบ้าน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ สะท้อนนโยบายของประเทศ ณ ขณะนั้น และแสดงถึงการใช้พลังงานเพื่อการผลิตในประเทศซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม ขนส่ง ครัวเรือนในประเทศทั้งหมด อีกทั้งภาค Power Generation เป็นภาคการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็น Emission ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ประเทศเวียดนามนี้ น่าจะมีกิจกรรมของประเทศที่น่าสนใจมากทีเดียว ระหว่างการเติบโตของประเทศ การใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิง และการคำนึงถึงด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะมีการสร้างสมดุลอย่างไร !

กิจการไฟฟ้าและระบบซื้อขายใบอนุญาต-แคนาดา

ประเทศแคนาดาตามในภาพเป็นอีกประเทศพัฒนาแล้วที่กิจการไฟฟ้ามีหลายระบบ และสถานะการจัดการก๊าซเรือนกระจกก็แตกต่าง มีทั้งมาตรการ ETS และภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่ปรับใช้งาน

แผนพลังงานไทยรวมเป็นหนึ่ง

จากการเปิดตัวยิ่งใหญ่ของ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ในงาน Renewable Asia 2015 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 แผนที่เคยถูกวางแบบไม่อ้างอิงกันเลย ถูกนำมาบูรณาการกันทั้งหมด การจัดลำดับความสำคัญของประเทศไทยในเรื่องพลังงานชัดเจนขึ้น

เริ่มปิดไฟ 2 ทุ่มครึ่งช่วยชาติ

วันนี้มีการปิดไฟช่วยชาติ การบริหารจัดการด้าน DSM ลดทรัพยากรผลิตไฟฟ้า ลดก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าให้ตรงเวลา มีส่วนช่วยวางแผนพลังงานของประเทศ

ทูตวิทยาศาสตร์สหรัฐกับการเยือนไทยครั้งแรก

จากการที่ทูตด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา Dr. Geraldine Richmond โดยท่านทูตได้รับการคัดเลือกจากประธานาธิบดี Obama เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ประเทศเป้าหมายที่ท่านทูตจะเริ่มดำเนินการโปรแกรมความร่วมมือ คือ ประเทศไทย และกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (เมียนม่าร์, ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา)

1 2 3 4