Demand Side Management

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยผลสำรวจการใช้พลังงานของภาคธุรกิจไทย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดทำผลสำรวจด้านพลังงาน (Energy Survey) จากผู้เข้าร่วมงาน Xperience Efficiency 2015 กว่า 1,200 ราย ใน 4 จังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทั้ง กรุงเทพมหานคร ระยอง ขอนแก่น และสุราษฎ์ธานี ผลสำรวจชี้ชัดทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมต่างมุ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) เพื่ออนาคตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

เริ่มปิดไฟ 2 ทุ่มครึ่งช่วยชาติ

วันนี้มีการปิดไฟช่วยชาติ การบริหารจัดการด้าน DSM ลดทรัพยากรผลิตไฟฟ้า ลดก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าให้ตรงเวลา มีส่วนช่วยวางแผนพลังงานของประเทศ