Smart City

Smart New York City

ณ การเดินทางเยือนมหานครนิวยอร์ค New York City กับงานพัฒนาเมือง ปลายปี 2019 จึงได้โอกาศอัพเดทความเป็นสมาร์ทซิตี้ของรัฐ New York ด้านต่างๆ 5 เรื่อง Smart Energy ทั้ง City Gas และไฟฟ้า, Smart Environment, Tourism, และ Living ที่ผ่านการอยู่อย่าง Smart Watering

ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ มุมมองผ่าน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด Phuket City Development

คุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริษัท PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง โดยริเริ่มการพัฒนาเมือง จาก Painpoints ของเมือง วางเป้าหมายความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในเมืองกับผู้ประกอบการ ก่อนเริ่มทำบริการใหม่ๆ ในเมือง ได้การมีส่วนร่วม การสร้างโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและให้บริการต่อเนื่องได้

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน

Smart City กับการจัดการพลังงานในเมืองยุคใหม่

สัมมนาของ Schneider Electric อภิปรายกันเรื่อง Smart City เมืองยุคใหม่ที่ฉลาดขึ้น จะแก้ปัญหาเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร มีตัวแทนจากทั้งรัฐและเอกชนร่วมให้ความเห็น