Smart Tourism

Smart New York City

ณ การเดินทางเยือนมหานครนิวยอร์ค New York City กับงานพัฒนาเมือง ปลายปี 2019 จึงได้โอกาศอัพเดทความเป็นสมาร์ทซิตี้ของรัฐ New York ด้านต่างๆ 5 เรื่อง Smart Energy ทั้ง City Gas และไฟฟ้า, Smart Environment, Tourism, และ Living ที่ผ่านการอยู่อย่าง Smart Watering

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน