กิจการไฟฟ้าและระบบซื้อขายใบอนุญาต-แคนาดา

วันนี้ฟังงานวิจัยกฎหมาย Emission Trading Scheme (ETS) ของ EU, UK และ NewZealand โดยอาจารย์ชาคริต สิทธิเวช ( Ref.: https://chacrit.wordpress.com/…/…/16/สไลด์ประกอบการสัมมนาระ/ )

และประเทศแคนาดาตามในภาพเป็นอีกประเทศพัฒนาแล้วที่กิจการไฟฟ้ามีหลายระบบ

Crown corporations to administer their industries. Alberta has established a fully competitive wholesale
and retail electricity market; Ontario has open access transmission, wholesale and retail markets, but
remains heavily regulated; British Columbia and New Brunswick have each completed the separation of
their generation and transmission components; the remaining provinces continue to be characterized by
vertically integrated utilities. Most of the provinces have encouraged independent power development,
especially for renewables. Ref.

และสถานะการจัดการก๊าซเรือนกระจกก็แตกต่าง มีทั้งมาตรการ ETS และภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่ปรับใช้งาน

สถานะ Emission Trading Scheme (ETS) และ Carbon Tax
สถานะ Emission Trading Scheme (ETS) และ Carbon Tax

ส่วนประเทศกำลังพัฒนาที่มีกฎหมาย ETS แล้ว คือ จีน และ เกาหลีใต้