Energy Efficiency

ภาษีสรรพสามิตช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือ

•จากหลักการเรื่อง Power Pays Principle กับภาษีการใช้รถยนต์จะมีหรือไม่
•จาก Emission Factor ที่แสดงให้เห็นว่า น้ำมันดีเซลมีปริมาณการปล่อยสูงกว่าน้ำมันรถยนต์อื่นๆ อัตราการเก็บภาษีจะขยับให้เป็นแนวโน้มเดียวกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากมากไปน้อย เพื่อผลในเชิงปฏิบัติ
•การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมของภาษีสรรพสามิตรอบนี้ช่วยในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร

ประเมินประสิทธิภาพพลังงานของโครงการโรงไฟฟ้า

สรุปคอนเซ็ปต์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของ โครงการ หรือ กิจกรรมใดใด ในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดให้ถูกต้อง โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ประเมินปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของแต่ละระดับก่อน (Baseline) ถัดมาเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วจึงได้ปริมาณการใช้พลังงานซึ่งอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นจาก Baseline ก็เป็นได้ นั่นแสดงถึง Output ของโครงการ/กิจกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และเมื่อได้ผลการลดการใช้พลังงานแล้ว จึงค่อยต่อยอดการลดก๊าซ CO2e ต่อไป

เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของเพื่อนบ้าน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ สะท้อนนโยบายของประเทศ ณ ขณะนั้น และแสดงถึงการใช้พลังงานเพื่อการผลิตในประเทศซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม ขนส่ง ครัวเรือนในประเทศทั้งหมด อีกทั้งภาค Power Generation เป็นภาคการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็น Emission ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ประเทศเวียดนามนี้ น่าจะมีกิจกรรมของประเทศที่น่าสนใจมากทีเดียว ระหว่างการเติบโตของประเทศ การใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิง และการคำนึงถึงด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะมีการสร้างสมดุลอย่างไร !

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยผลสำรวจการใช้พลังงานของภาคธุรกิจไทย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดทำผลสำรวจด้านพลังงาน (Energy Survey) จากผู้เข้าร่วมงาน Xperience Efficiency 2015 กว่า 1,200 ราย ใน 4 จังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทั้ง กรุงเทพมหานคร ระยอง ขอนแก่น และสุราษฎ์ธานี ผลสำรวจชี้ชัดทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมต่างมุ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) เพื่ออนาคตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ปีนี้! เริ่มการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิตอลทีวี จัดโดย กสทช. ThaiPBS

วันนี้ต้องขอขอบคุณ กสทช. ที่ได้เปิดโอกาสให้คนนอกวงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ได้มีโอกาสฟังสดๆ ที่นี่ กับ งาน กสทช.พบ Blogger และชาวเน็ต : กับดิจิตอลทีวี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย การส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี #DTV4ALL

เครื่องยนต์ EcoBoost ของ Ford ได้รับรางวัล Engine Of the Year เป็นปีที่ 3

เครื่องยนต์ EcoBoost ขนาด 1.0 ลิตรสามสูบได้รับรางวัล International Engine Of the Year ติดกันเป็นปีที่ 3 ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องยาวนานที่สุดที่เคยมีมา

ถ่านหินสะอาดมาแรง! บทสรุปเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าคู่สิ่งแวดล้อมทศวรรษนี้

โรงไฟฟ้าปัจจุบันที่ต้องคำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ SOx NOx รวมถึง CO2 นั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คือ วิธีการที่ใช้ได้เชิงพาณิชย์ และมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด ในอนาคตอันใกล้นี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาเทคโนโลยี Combustion และ Gasification อีกด้วย

data centre พลังน้ำของ facebook เปิดใหม่ในเขตอาร์กติกอันหนาวเหน็บ

ในที่สุด data centre ใหม่ของ facebook เปิดเมื่อเดือน มิย. ที่ผ่านมา ประโยชน์ที่จะได้จากการตั้ง data centre ในที่ห่างไกลในอาร์กติกขนาดนี้ คือ การใช้พลังงานในระบบทำความเย็นต่ำมาก พัดลมในศูนย์แทบไม่ได้หมุนเลย เพราะมีลมหนาวแถบนี้ทั้งปีอยู่แล้ว และความร้อนจาก server ยังหมุนเวียนไปทำความร้อนให้สำนักงานอีกด้วย

Road map for a low-carbon Thailand

การศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น-ไทยครั้งนี้ “Road Map for a Low-carbon Thailand towards 2050″ มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการวางแผนตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นวงกว้างในประเทศไทย

1 2