EV

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน

รถยนต์เผาไหม้เดิมปล่อย CO2 เป็น 2 เท่าของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่

จากการเปิดตัว IONIQ ล่าสุด นำมาเปรียบเทียบกับรถยนต์เผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแรงม้าใกล้เคียงกัน พบ ว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถไฟฟ้า อีวี ถึง 2 เท่าตัว