เกี่ยวกับผู้เขียน

Blog Energythai ได้รับรางวัลชนะเลิศ Science Blog ในงาน Thailand Blog Awards 2011

“ทำให้โลกนี้ร้อนช้าลง กับทำให้ใจเราเย็นขึ้น นอกจากจะไปควบคู่กันได้แล้ว ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเยียวยาโลกใบนี้ของเรา”

“Retarding the rising temperature  of Climate and Treating peace of Our mind must be the best way to heal this World”

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด การเรียนรู้ในโลกของพลังงาน โลกของรูปธรรมการจับต้องได้

twitter @EnergyTH

ความคิดเห็นใน Blog นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่อ้างอิงจากสถาบันใดใด และข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้โดยใช้หลักการ Creative Commons