Energy Conservation

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน

Energy: Efficiency, Conservation, Savings

Energy Efficiency, Energy Conservation, Energy Savings ถ้าแปลเป็นไทย ก็คือ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การประหยัดพลังงาน นั่นเอง และได้สอบถาม @KribBKK ผู้เชี่ยวชาญด้าน Energy Efficiency จาก Twitter เรื่องความแตกต่างของ 3 คำนี้ ว่าเป็นอย่างไร ได้คำตอบทันใจจากเว็บนี้ค่ะ