COP

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน

COP21 – การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใกล้สรุป

COP21 มีเป้าหมายการประชุมที่สำคัญ คือ Differentiation เป็นความยากที่สุดของการประชุมเจรจาเพื่อให้ได้มติที่ประชุมฉบับทางการออกมา
Overall Target เป้าหมายสูงสุดที่ 2 oC
Climate Finance การสนับสนุนทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเด็นใหม่คือสัญญาณที่จะส่งไปยัง Private Sector ในการมุ่งสู่ยุคของการหยุดใช้พลังงานฟอสซิล มากกว่าการบังคับการลดระดับประเทศโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเช่นที่เคยประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ