ความรู้ทั่วไปด้านบริหารจัดการ

Smart New York City

ณ การเดินทางเยือนมหานครนิวยอร์ค New York City กับงานพัฒนาเมือง ปลายปี 2019 จึงได้โอกาศอัพเดทความเป็นสมาร์ทซิตี้ของรัฐ New York ด้านต่างๆ 5 เรื่อง Smart Energy ทั้ง City Gas และไฟฟ้า, Smart Environment, Tourism, และ Living ที่ผ่านการอยู่อย่าง Smart Watering

เมืองแห่งหัวใจรักสิ่งแวดล้อม – กรุง Stockholm

ความเข้มข้นของสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน ก่อกำเนิดมานานพอสมควร และปัจจุบันจากเด็กอายุ 10-20 ปีที่เป็นแฟนคลับน้อง Greta ก็จะจับตาสังเกตผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากก่อคาร์บอนด้วยการนั่งเครื่องบินมาเที่ยวประเทศที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกรงว่าการเที่ยวของตนเองจะสร้างมลภาวะมากขึ้น Blog นี้รวบรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายในหลายเมืองของประเทศสวีเดน

เทคโนโลยีรถยนต์ ตลาดคาร์บอน

รถยนต์เก่าเมื่อ 7 ปีก่อน ปล่อยมลพิษกว่ารถยนต์ที่ออกใหม่ในปัจจุบันมาก ตีความได้ว่าเทคโนโลยีมีการชิพ (Technology shifting) ช่วง 1985 และอีกครั้งในปี 2005 แง่ประเทศไทยถ้ายังเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีเค้ามาใช้งานต่อไป แต่วันนี้ได้ลองสัมผัสรถดัดแปลงพลังงานไฟฟ้า 100% ที่จดทะเบียนเป็นคันแรกของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นของไทยแลนด์ในการมีนวัตกรรมฝีมือคนไทยกันสักที

ภาษีสรรพสามิตช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือ

•จากหลักการเรื่อง Power Pays Principle กับภาษีการใช้รถยนต์จะมีหรือไม่
•จาก Emission Factor ที่แสดงให้เห็นว่า น้ำมันดีเซลมีปริมาณการปล่อยสูงกว่าน้ำมันรถยนต์อื่นๆ อัตราการเก็บภาษีจะขยับให้เป็นแนวโน้มเดียวกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากมากไปน้อย เพื่อผลในเชิงปฏิบัติ
•การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมของภาษีสรรพสามิตรอบนี้ช่วยในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร

COP21 – การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใกล้สรุป

COP21 มีเป้าหมายการประชุมที่สำคัญ คือ Differentiation เป็นความยากที่สุดของการประชุมเจรจาเพื่อให้ได้มติที่ประชุมฉบับทางการออกมา
Overall Target เป้าหมายสูงสุดที่ 2 oC
Climate Finance การสนับสนุนทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเด็นใหม่คือสัญญาณที่จะส่งไปยัง Private Sector ในการมุ่งสู่ยุคของการหยุดใช้พลังงานฟอสซิล มากกว่าการบังคับการลดระดับประเทศโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเช่นที่เคยประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ประเมินประสิทธิภาพพลังงานของโครงการโรงไฟฟ้า

สรุปคอนเซ็ปต์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของ โครงการ หรือ กิจกรรมใดใด ในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดให้ถูกต้อง โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ประเมินปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของแต่ละระดับก่อน (Baseline) ถัดมาเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วจึงได้ปริมาณการใช้พลังงานซึ่งอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นจาก Baseline ก็เป็นได้ นั่นแสดงถึง Output ของโครงการ/กิจกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และเมื่อได้ผลการลดการใช้พลังงานแล้ว จึงค่อยต่อยอดการลดก๊าซ CO2e ต่อไป

เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของเพื่อนบ้าน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ สะท้อนนโยบายของประเทศ ณ ขณะนั้น และแสดงถึงการใช้พลังงานเพื่อการผลิตในประเทศซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม ขนส่ง ครัวเรือนในประเทศทั้งหมด อีกทั้งภาค Power Generation เป็นภาคการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็น Emission ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ประเทศเวียดนามนี้ น่าจะมีกิจกรรมของประเทศที่น่าสนใจมากทีเดียว ระหว่างการเติบโตของประเทศ การใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิง และการคำนึงถึงด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะมีการสร้างสมดุลอย่างไร !

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยผลสำรวจการใช้พลังงานของภาคธุรกิจไทย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดทำผลสำรวจด้านพลังงาน (Energy Survey) จากผู้เข้าร่วมงาน Xperience Efficiency 2015 กว่า 1,200 ราย ใน 4 จังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทั้ง กรุงเทพมหานคร ระยอง ขอนแก่น และสุราษฎ์ธานี ผลสำรวจชี้ชัดทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมต่างมุ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) เพื่ออนาคตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ปีนี้! เริ่มการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิตอลทีวี จัดโดย กสทช. ThaiPBS

วันนี้ต้องขอขอบคุณ กสทช. ที่ได้เปิดโอกาสให้คนนอกวงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ได้มีโอกาสฟังสดๆ ที่นี่ กับ งาน กสทช.พบ Blogger และชาวเน็ต : กับดิจิตอลทีวี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย การส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี #DTV4ALL

1 2 3 4