twitter

ปีนี้! เริ่มการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิตอลทีวี จัดโดย กสทช. ThaiPBS

วันนี้ต้องขอขอบคุณ กสทช. ที่ได้เปิดโอกาสให้คนนอกวงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ได้มีโอกาสฟังสดๆ ที่นี่ กับ งาน กสทช.พบ Blogger และชาวเน็ต : กับดิจิตอลทีวี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย การส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี #DTV4ALL

Smart Grid อีกทางเลือกของ Energy Efficiency

Smart Grid ช่วยในแง่ของ Energy Efficiency ทั้งด้าน ผู้ผลิต (Supply Side) และด้านผู้ใช้ไฟฟ้า (Demand Side) เช่น ถ้าคนรู้ชัดเจนว่า พีคโหลดกำลังจะต้องทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องเลือกเดินเครื่องน้ำมันเตาเสริมระบบขึ้นมาอีกโรง สังคมของคนฉลาด หรือ Smart Community ก็สามารถช่วยกันรณรงค์หยุดใช้ไฟฟ้าช่วงเวลานั้น ไปใช้ช่วงอื่นได้ ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาสูงได้ อีกทั้งช่วยผู้ผลิตไม่ต้องวางแผนสำรองกำลังผลิตจนมากเกินไป

10 คำถาม น้ำสะสมในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่ผ่านมา ใครรับผิดชอบ?

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับสาเหตของน้ำท่วมในครั้งนี้ บ้างก็ว่าเป็นสาเหตจากกรมชลประทาน บ้างก็ว่ามีสาเหตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ควบคุมเขื่อน ในที่สุดทางฝั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) ก็มีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ

วิกฤตน้ำท่วมที่ 3 การไฟฟ้าฯ ต้องเผชิญ

การไฟฟ้าฯ ทั้งสามส่วนนี้ สามารถแบ่งวิกฤตได้เป็น 3 ส่วนคือ วิกฤตปริมาณน้ำ (กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต), วิกฤตต่อลูกค้าใช้ไฟฟ้าโดยตรง (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และ วิกฤตที่จะไม่มีไฟฟ้าส่งให้ใช้เพียงพอ(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)