กระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติตั้งโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์-น้ำ-ชีวมวลเพิ่ม

คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการอนุญาตโรงงาน อนุมัติคำขอตั้งโรงงานไฟฟ้าเอกชนที่ใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มเติม

Trimodal Terminals ประสบการณ์สร้างสถานีขนส่งสินค้าในภาคพื้นทวีปยุโรป

การบรรยายของ ศ. Manfred Gronalt จากออสเตรีย เรื่อง Trimodal Terminals หรือการสร้างสถานีขนส่งสินค้า (terminal) สำหรับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ได้แก่ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ

จะสร้างรถไฟความเร็วสูง ต้องวางแผนเรื่องแหล่งพลังงานในระยะยาวด้วย

Mag. Martin Posset ผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์จากออสเตรีย กระตุ้นเตือนไทยให้วางแผนล่วงหน้าด้านแหล่งพลังงาน สำหรับรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งระบบรางที่จะสร้างในอนาคต

data centre พลังน้ำของ facebook เปิดใหม่ในเขตอาร์กติกอันหนาวเหน็บ

ในที่สุด data centre ใหม่ของ facebook เปิดเมื่อเดือน มิย. ที่ผ่านมา ประโยชน์ที่จะได้จากการตั้ง data centre ในที่ห่างไกลในอาร์กติกขนาดนี้ คือ การใช้พลังงานในระบบทำความเย็นต่ำมาก พัดลมในศูนย์แทบไม่ได้หมุนเลย เพราะมีลมหนาวแถบนี้ทั้งปีอยู่แล้ว และความร้อนจาก server ยังหมุนเวียนไปทำความร้อนให้สำนักงานอีกด้วย

เอกพงษ์ ตรีตรง: การออกแบบผังเมืองกรุงเทพในอีก 100 ปีข้างหน้า

ผศ.ดร. เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อภิปรายเรื่องปัญหาของการออกแบบผังเมืองกรุงเทพในปัจจุบัน และเสนอให้กระจายเมืองบริวารออกไปเพื่อลดความแออัดของ กทม.

กระทรวงพลังงาน เปิดลงทะเบียน LPG หุงต้มราคาเดิม รอบสอง

กระทรวงพลังงานมีแผนปรับราคาก๊าซ LPG เพื่อให้สะท้อนราคาตามกลไกตลาด แต่ก็กลัวผลกระทบต่อการนำ LPG ไปใช้ในภาคครัวเรือนหรือร้านอาหาร จึงได้เตรียมมาตรการ “LPG ราคาเดิม” สำหรับผู้มีรายได้น้อยและร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ลงทะเบียนกับทางกระทรวงพลังงานด้วย

Smart City กับการจัดการพลังงานในเมืองยุคใหม่

สัมมนาของ Schneider Electric อภิปรายกันเรื่อง Smart City เมืองยุคใหม่ที่ฉลาดขึ้น จะแก้ปัญหาเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร มีตัวแทนจากทั้งรัฐและเอกชนร่วมให้ความเห็น

น้ำมันรั่วลงทะเลที่ร้ายแรงที่สุดของโลก-oil spill disaster-Case Study

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วลงทะเลที่จังหวัดระยอง ห่างชายฝั่งไป 20 กม. เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 27 ก.ค.56 นี้ ตรงต้นกำเนิดการรั่วได้ปิดวาล์วที่ SPM (Single Point Mooring) เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติการกำจัดคราบน้ำมันเพื่อไม่ให้ไปถึงชายฝั่งหาดระยองได้ และแน่นอนอยู่ในการสั่งการของกรมขนส่งทางน้ำ ย่อมเป็นระดับ Tier 2-3 โดยเหลืออยู่อีกประมาณ 25% ของปริมาณทั้งหมดที่รั่ว 50 ตันน้ำมันดิบ

Road map for a low-carbon Thailand

การศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น-ไทยครั้งนี้ “Road Map for a Low-carbon Thailand towards 2050″ มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการวางแผนตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นวงกว้างในประเทศไทย

1 3 4 5 6 7 15