กระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติตั้งโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์-น้ำ-ชีวมวลเพิ่ม

Solar Farm
ภาพประกอบจาก Wikipedia

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการอนุญาตโรงงานอนุมัติคำขอตั้งโรงงานเพิ่มอีก 10 แห่ง โดยหลายโรงงานที่ยื่นขอถือเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้แหล่งพลังงานทางเลือก ทั้งแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ชีวมวล และพลังน้ำ

ชื่อและข้อมูลโรงงานบางแห่งที่ได้รับการอนุมัติและเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

  • บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประกอบกิจการผลิตพลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เงินลงทุน 588 ล้านบาท จ้างแรงงาน 10 คน กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
  • บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เงินลงทุน 2,058 ล้านบาท จ้างแรงงาน 15 คน กำลังการผลิต 13 เมกะวัตต์
  • บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อ. บางกรวย จ.นนทบุรี ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ เงินลงทุน 14,895 ล้านบาท จ้างแรงงาน 75 คน กำลังการผลิต 879 เมกะวัตต์
  • บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จำกัด อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เงินลงทุน 588 ล้านบาท จ้างแรงงาน 10 คน กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์

โรงงานเหล่านี้อยู่ในหมวดโรงงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รง.4) จึงต้องผ่านกระบวนการเสนอชื่อโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อให้ คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการอนุญาตโรงงาน อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ