Petroleum

ประวัติการสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติประเทศไทย

เริ่มผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2524 หลังจากการค้นพบ แหล่งเอราวัณ และบริษัท Unocal ทำความตกลงขายก๊าซให้กับบริษัท ปตท.เป็นผลสำเร็จ ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยก็ถูกส่งมาตามท่อใต้ทะเล ขึ้นฝั่งที่ระยองเพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จนกระทั่งปัจจุบันผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศไทย

น้ำมันรั่วลงทะเลที่ร้ายแรงที่สุดของโลก-oil spill disaster-Case Study

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วลงทะเลที่จังหวัดระยอง ห่างชายฝั่งไป 20 กม. เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 27 ก.ค.56 นี้ ตรงต้นกำเนิดการรั่วได้ปิดวาล์วที่ SPM (Single Point Mooring) เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติการกำจัดคราบน้ำมันเพื่อไม่ให้ไปถึงชายฝั่งหาดระยองได้ และแน่นอนอยู่ในการสั่งการของกรมขนส่งทางน้ำ ย่อมเป็นระดับ Tier 2-3 โดยเหลืออยู่อีกประมาณ 25% ของปริมาณทั้งหมดที่รั่ว 50 ตันน้ำมันดิบ