Trimodal Terminals ประสบการณ์สร้างสถานีขนส่งสินค้าในภาคพื้นทวีปยุโรป

งานเดียวกับ จะสร้างรถไฟความเร็วสูง ต้องวางแผนเรื่องแหล่งพลังงานในระยะยาวด้วย แต่เปลี่ยนคนสอนเป็นอาจารย์อีกคนชื่อ Manfred Gronalt ครับ

หัวข้อคือ Trimodal Terminals หรือการสร้างสถานีขนส่งสินค้า (terminal) สำหรับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ได้แก่ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ ใช้ประสบการณ์จากยุโรปโดยเฉพาะออสเตรียเป็นหลัก

Cargo Terminal

เนื่องจากจดไว้ใน Twitter ขอแปะจาก Storify เลยนะครับ ง่ายดี