กระทรวงพลังงาน เปิดลงทะเบียน LPG หุงต้มราคาเดิม รอบสอง

คู่มือการใช้สิทธิ์ LPG ราคาเดิม

กระทรวงพลังงานมีแผนปรับราคาก๊าซ LPG เพื่อให้สะท้อนราคาตามกลไกตลาด แต่ก็กลัวผลกระทบต่อการนำ LPG ไปใช้ในภาคครัวเรือนหรือร้านอาหาร จึงได้เตรียมมาตรการ “LPG ราคาเดิม” สำหรับผู้มีรายได้น้อยและร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ลงทะเบียนกับทางกระทรวงพลังงานด้วย

คนที่มีสิทธิ์ในการใช้ก๊าซ LPG ราคาเดิม ได้แก่

  • ครัวเรือนรายได้น้อย ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน (ดูจากบิลค่าไฟเดือนมิ.ย.-ส.ค. 56) หรือผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จะได้สิทธิใช้ก๊าซราคาเดิมไม่เกิน 18 กิโลกรัม/เดือน
  • ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ต้องมีพื้นที่ทำการค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร และใช้ LPG ขนาดถังไม่เกิน 15 กิโลกรัม  จะได้สิทธิใช้ก๊าซราคาเดิมไม่เกิน 150 กิโลกรัม/เดือน

สำหรับภาคครัวเรือนจะต้องใช้หลักฐานเป็นบิลค่าไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนร้านค้า-แผงลอย ต้องใช้บัตรแสดงสิทธิ์ร้านค้าจากสำนักงานเขตหรือ อบต. หรือ เทศบาล

การขอใช้สิทธิ์สามารถทำได้ผ่าน SMS โดยกด *755* ตามด้วยรหัสผู้ได้รับสิทธิ์ (8-11 หลัก) * รหัสร้านค้า (6 หลัก) # โทรออก

การลงทะเบียนรอบสองนี้เปิดสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบแรกไม่ทัน และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 5-30 สิงหาคม 2556 เท่านั้น รายละเอียดดูได้จาก กระทรวงพลังงาน

ยี่ห้อก๊าซที่ร่วมโครงการ LPG
ยี่ห้อก๊าซที่ร่วมโครงการ LPG

ส่วนแผนการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ของกระทรวงพลังงานคือ จากราคา 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปสู่การสะท้อนต้นทุนที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะทยอยขึ้นเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ทางกระทรวงพลังงานให้ตัวเลขว่ามีผู้ลงทะเบียนรอบแรกแล้วประมาณ 170,000 ราย – ไทยรัฐ