LPG

กระทรวงพลังงาน เปิดลงทะเบียน LPG หุงต้มราคาเดิม รอบสอง

กระทรวงพลังงานมีแผนปรับราคาก๊าซ LPG เพื่อให้สะท้อนราคาตามกลไกตลาด แต่ก็กลัวผลกระทบต่อการนำ LPG ไปใช้ในภาคครัวเรือนหรือร้านอาหาร จึงได้เตรียมมาตรการ “LPG ราคาเดิม” สำหรับผู้มีรายได้น้อยและร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ลงทะเบียนกับทางกระทรวงพลังงานด้วย

อึ้ง! ไทยใช้เชื้อเพลิงถูกได้อีกไม่เกิน 3 ปี

สรุปได้ว่า รัฐบาลพยายามอุดหนุนพลังงานของประเทศเกือบทั้งหมด ทั้งภาคขนส่งและภาคการผลิตไฟฟ้า การ Educate ประชาชนว่า เราต้องจ่ายแพงขึ้นสำหรับสาธารณูปโภค น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากก็จริง แต่มันเป็นสิ่งจำเป็นกับสภาวะปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่า จะให้ผลกระทบนั้นมาถึงประชาชนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือจะเอาแบบฉับพลันตั้งตัวไม่ได้ หรือว่ารอจังหวะเหมาะที่เป็นรัฐบาลของใคร ?!?