Low Carbon

ถ่านหินสะอาดมาแรง! บทสรุปเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าคู่สิ่งแวดล้อมทศวรรษนี้

โรงไฟฟ้าปัจจุบันที่ต้องคำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ SOx NOx รวมถึง CO2 นั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คือ วิธีการที่ใช้ได้เชิงพาณิชย์ และมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด ในอนาคตอันใกล้นี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาเทคโนโลยี Combustion และ Gasification อีกด้วย

ไม้ประดับลดโลกร้อน

จากการศึกษาขององค์การนาซา (NASA) และ Associated Landscape Contractors of America (ALCA) ได้ค้นพบว่าไม้ประดับธรรมด้า ธรรมดา นี่แหละ สามารถขจัดพิษ หรืออีกนัยหนึ่งคือลดโลกร้อนได้!!! ดร.บีซี วูฟเวอร์ตัน (Dr. B.C. Wolverton) นักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันวิจัยอวกาศองค์การนาซาของอเมริกา ค้นพบว่า ไม้ประดับหลายชนิดมีประสิทธิภาพการกำจัดสารพิษ หรือ มลภาวะในอากาศ ได้ เช่น สารพิษ ฟอร์มาดิไฮด์ เบนซีน และไตรคลอโรเอธิลีน เป็นต้น

ส่วน การลดโลกร้อน ก็เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่ว่า ไม้ประดับ เหล่านี้สามารถกำจัดสารต้นทาง (Radicle) ได้ ปลายทางก๊าซเรือนกระจก ก็ลดลงไปด้วย