booruball

น้ำมันรั่วลงทะเลที่ร้ายแรงที่สุดของโลก-oil spill disaster-Case Study

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วลงทะเลที่จังหวัดระยอง ห่างชายฝั่งไป 20 กม. เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 27 ก.ค.56 นี้ ตรงต้นกำเนิดการรั่วได้ปิดวาล์วที่ SPM (Single Point Mooring) เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติการกำจัดคราบน้ำมันเพื่อไม่ให้ไปถึงชายฝั่งหาดระยองได้ และแน่นอนอยู่ในการสั่งการของกรมขนส่งทางน้ำ ย่อมเป็นระดับ Tier 2-3 โดยเหลืออยู่อีกประมาณ 25% ของปริมาณทั้งหมดที่รั่ว 50 ตันน้ำมันดิบ

Road map for a low-carbon Thailand

การศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น-ไทยครั้งนี้ “Road Map for a Low-carbon Thailand towards 2050″ มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการวางแผนตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นวงกว้างในประเทศไทย

เบื้องหลัง Blackout 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2556

เหตุการณ์ Blackout ครั้งนี้ เมื่อสายส่งจากภาคกลางมีปัญหา ย่อมทำให้ตัดไฟฟ้าที่ส่งมาช่วยภาคใต้ ไฟฟ้าหายไปเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวของ Demand โรงไฟฟ้ามีระบบ Protection ตัวเอง จะค่อยๆ ปลดตัวเองออกจากระบบ

เหตุการณ์ก๊าซพม่าหยุดไม่ใช่ครั้งแรก

เหตุการณ์ก๊าซพม่าหยุดไม่ใช่ครั้งแรก เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่เกือบ 70% การเกิดเหตุการณ์แหล่งก๊าซพม่าหยุดจึงกระทบกับประเทศไทยเต็มๆ ซึ่งผลจากการเกิดเหตุการณ์ทำให้โรงไฟฟ้าอื่นๆ ทั่วประเทศช่วยกันบรรเทาความเสียหายไว้ทั้งในมุมเทคนิค-ไฟฟ้าดับ-และมุมเศรษฐศาสตร์-ค่า Ft สูงกระทบอุตสาหกรรมและเงินในกระเป๋าประชาชนทั้งประเทศ

Bulk Electric System Reliability Simulation and Application

Bulk electric system reliability becomes an increasingly important topic in the changing electric power environment driven by the restructured and open access paradigm that creates greater uncertainties due to unbundled electric system with heavy system utilizations, market conditions, asset conditions, intermittent generations such as wind and solar energy, etc. This presentation aims at providing a fundameental concept of power system reliability evaluation of bulk electric system and introducing a system well-being analysis approach that is a complementary way of incorporating deterministic engineering judgments into a probabilistic analysis framework.

ไฟฟ้าระบบ Grid ยุโรป อย่างงี้ก็มีด้วย!

การรักษา Supply ของกระแสไฟฟ้าให้ตอบสนองกับ Demand หรือที่เรียกกันในภาษาเทคนิคว่า Match Demand and Supply of Electricity นี่เป็นความยากของ System Operator เสียจริง ตัวอย่าง กรณีศึกษาพลังงานไฟฟ้าในช่วงพระราชพิธีอภิเษกสมรส ประเทศเนเธอร์แลนด์

อัพเดทสถานการณ์พลังงานเพื่อนบ้านไทย

อัพเดทสถานการณ์โรงไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน และผลกระทบจากเรื่องเชื้อเพลิงของเพื่อนบ้านที่เราต้องการพึ่งพิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซธรรมชาติที่เราต้องการนำมาผลิตไฟฟ้าตามแผนพีดีพี rev.3 ที่สูงกว่า rev.2 เกือบเท่าตัว

1 2 3 4 5 6 12