black start

เบื้องหลัง Blackout 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2556

เหตุการณ์ Blackout ครั้งนี้ เมื่อสายส่งจากภาคกลางมีปัญหา ย่อมทำให้ตัดไฟฟ้าที่ส่งมาช่วยภาคใต้ ไฟฟ้าหายไปเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวของ Demand โรงไฟฟ้ามีระบบ Protection ตัวเอง จะค่อยๆ ปลดตัวเองออกจากระบบ

ความสำคัญของเขื่อน : ช่วยกู้ระบบไฟฟ้าประเทศไทย (Black Start)

Blog นี้ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ซีเรียสอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเกิดกับระบบกำลังไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้คนไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้านานมากๆ แน่นอนที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนอย่างรุนแรงมาก วิกฤตการณ์ที่ว่านี้คือการเกิดไฟฟ้าดับเป็นพื้นที่หลายจังหวัดติดต่อกัน ที่เรียกว่า “Blackout” และในกระบวนการที่ช่วยกู้ระบบไฟฟ้ากลับขึ้นมาได้เรียก “Black Start” ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้โรงไฟฟ้าเขื่อนนี่เองค่ะ ช่วยทำให้การกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนมาด้วยความรวดเร็ว นั่นหมายถึงความมั่นคงของทั้งระบบไฟฟ้าของประเทศไทยทีเดียว

Blackout Benchmark ของประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีสถิติที่ไม่เคยเกิด Power Blackout เลย ซึ่งแน่นอน Benchmark ย่อมดีกว่าประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแน่นอน แต่เวลาจะเปรียบเทียบ ฺBlackout Benchmark เราอาจจะต้องเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน