power outage

เบื้องหลัง Blackout 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2556

เหตุการณ์ Blackout ครั้งนี้ เมื่อสายส่งจากภาคกลางมีปัญหา ย่อมทำให้ตัดไฟฟ้าที่ส่งมาช่วยภาคใต้ ไฟฟ้าหายไปเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวของ Demand โรงไฟฟ้ามีระบบ Protection ตัวเอง จะค่อยๆ ปลดตัวเองออกจากระบบ

ไฟฟ้าระบบ Grid ยุโรป อย่างงี้ก็มีด้วย!

การรักษา Supply ของกระแสไฟฟ้าให้ตอบสนองกับ Demand หรือที่เรียกกันในภาษาเทคนิคว่า Match Demand and Supply of Electricity นี่เป็นความยากของ System Operator เสียจริง ตัวอย่าง กรณีศึกษาพลังงานไฟฟ้าในช่วงพระราชพิธีอภิเษกสมรส ประเทศเนเธอร์แลนด์

ความสำคัญของเขื่อน : ช่วยกู้ระบบไฟฟ้าประเทศไทย (Black Start)

Blog นี้ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ซีเรียสอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเกิดกับระบบกำลังไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้คนไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้านานมากๆ แน่นอนที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนอย่างรุนแรงมาก วิกฤตการณ์ที่ว่านี้คือการเกิดไฟฟ้าดับเป็นพื้นที่หลายจังหวัดติดต่อกัน ที่เรียกว่า “Blackout” และในกระบวนการที่ช่วยกู้ระบบไฟฟ้ากลับขึ้นมาได้เรียก “Black Start” ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้โรงไฟฟ้าเขื่อนนี่เองค่ะ ช่วยทำให้การกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนมาด้วยความรวดเร็ว นั่นหมายถึงความมั่นคงของทั้งระบบไฟฟ้าของประเทศไทยทีเดียว

Blackout Benchmark ของประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีสถิติที่ไม่เคยเกิด Power Blackout เลย ซึ่งแน่นอน Benchmark ย่อมดีกว่าประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแน่นอน แต่เวลาจะเปรียบเทียบ ฺBlackout Benchmark เราอาจจะต้องเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน