Mekong River แม่น้ำโขงร่วมกันพัฒนาหรือทำลาย: ประเด็นจีน

สาเหตุของปัญหาที่สำคัญอีกอย่าง เนื่่องจากเป็นสายน้ำสายเดียวกันที่มีการวางแผนสร้างเขื่อนอยู่มากมายเช่นนี้ การจะผลิตไฟฟ้าด้วยเขื่อนทั้งหลาย คงต้องวางแผนกันอย่างดีจากการกักเก็บน้ำ ปล่อยน้ำ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อเขื่อนท้ายน้ำลำดับถัดไป อย่างน้อยก็ระยะเวลาน้ำสูงถึงระดับที่จะเดินเครื่องได้ เพราะถ้าไม่ได้วางแผนร่วมกันระหว่างประเทศแล้ว คงมีจังหวะที่ประชาชนคนท้ายน้ำต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

Basic Steam Turbine: Disassembly

เนื่องจาก Steam Turbine Parts มีอยู่เยอะมาก ว่ากันว่าในงาน Steam Turbine Outage แต่ละครั้งมีอยู่ แสน แสนรายการงานถอด-ประกอบทำกันเกือบเดือนหรือกว่านั้น งานแบบนี้วิชา Project Management หรือพวก Critical Path Management คงใช้กันอย่างเต็มที่ทีเดียว แถมใน Animation ชุดนี้ยังได้ทำให้เห็นความมีระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบของการจัดวาง Disassembly Parts อีกด้วย เป็นสิ่งซึ่ง Field Engineer ทุก Site งานจำเป็นต้องควบคุมกันอยู่ตลอดเวลา

Green PDP แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า จะเขียวจริงหรือไม่

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึง 2 ครั้งด้วยกันต่อ “แผน PDP2010” ซึ่งครอบคลุมยาวขึ้นไปอีกคือ ปี 2553-73 (20 ปี) และได้มีชื่อเรียกโดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน คุณณอคุณ สิทธิพงศ์ ว่าเป็นฉบับ “Green PDP” โดยแนวทางการจัดทำก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงฯ , พิจารณาถึงการลด CO2 ของโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบ, และประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั่นเอง ส่วนที่ยังคงอยู่เหมือนเดิม คือความมั่นคงในระบบ การกระจายแหล่งเชื้อเพลิง และการส่งเสริม Cogeneration

Asset Management ที่นอกจากอาศัยแต่ ERP

เมื่อพูดถึง Asset Management หลายๆ คนคงนึกถึงการนำเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาใช้ เช่น ระบบ ERP หรือเช่นพวก การสร้าง Digital Power Plant เป็นต้น แต่ยังมีอีกแบบที่น่าสนใจ ยาก แต่สามารถทำได้เลย สไตล์แบบนี้มักเห็นได้จากประเทศจีน หรืออินเดีย ที่เน้นแบบเห็นผล แต่ใช้งานได้จริง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกับภารกิจกำจัดขยะชุมชน

ความคืบหน้าของโครงการกำจัดขยะชุมชนที่ให้เข้าถึงทุกส่วนทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย – TGO เตรียมลงพื้นที่ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่จัดให้กับเทศบาลจังหวัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เนื้อหาสาระที่สำคัญก็คือ เทคโนโลยีที่เลือกใช้จัดการกับขยะมูลฝอยชุมชน และ Case Study กับ CDM ฺีBundling Project

ฝึกจิตเตรียมตัวเข้าวัด

ต้องเรียกว่า ภาวะเข้มข้นของจิต ถึงจะแยกออก อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนรสชาติที่ลิ้นรับรู้ ถ้าเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเท่าๆ กันหมด รสออกมาอร่อยเชียว แต่ถ้าเราเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกสัก 2-3 ช้อนเราจะรับรู้รสเค็มได้มากที่สุดเลย ก็คงเหมือนกิเลสตัวใดตัวหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนเราถึงจะเห็นมันได้ไง

EGAT Governer latest – Suthat Pattamasiriwat

On November 20th, 2009, Suthat Pattamasiriwat was elected as 11st EGAT Governer from EGAT Board of Directors since EGAT announced enrollment of the Governer during September 1st – 30 th, 2009. According to Suthat vision, Board of Directors was confidently assorted him for his management competence in large national organization.

ASEAN Energy Outlook ตอนที่ 2/2

จากการเพิ่มของเชื้อเพลิง Coal และ Natural Gas ในการผลิตกระแสไฟฟ้าควรที่จะเพิ่มไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น Thermal Efficiency คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นจาก 38% ในปี 2005 ไปสู่ 44% ในปี 2030
Coal Consumption ที่เพิ่มสูงถึงเกือบ 10 เท่า จะทำให้ ASEAN ต้องรับมือกับ CO2 emission ที่เพิ่มสูงขึ้น ในแง่ของนโยบาย คือ ต้องเพิ่มโครงการ CDM และนอกจากความร่วมมือในโครงการ ASEAN Power Grid ทั้ง 14 Interconnections ยังมีความร่วมมือโครงการ Trans-ASEAN Gas Pipeline

TESCO Lotus กับการลด Carbon Footprint

Carbon Footprint หรือการวัดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต (Product Life Cycle) ได้ถูกวางแผนลดตั้งแต่ปี 2007 ด้วยพันธกิจที่เข้มแข็งของ Sir Terry Leahy ประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Tesco จากปี 2006 ลด Carbon Footprint สะสมได้ถึง 14.4% ในปี 2008 แต่นี่เป็นเพียงยกที่หนึ่ง ยกต่อไปจะยุ่งยากหนักกว่าเดิมแน่นอน เพราะรู้ๆ กันอยู่แล้วว่าการคิดแบบ Life Cycle ต้องอาศัยความร่วมมือของต้นน้ำและปลายน้ำเป็นสำคัญทีเดียว

ควันหลง POWERGEN ASIA 2009

จากที่ได้ post ใน blog คราวก่อนให้ไปร่วมงาน POWERGEN ASIA 2009 กันที่เมืองทองธานี เมื่อวานได้มีโอกาสแวะชมงานกับเค้าเหมือนกัน เลยนำภาพบรรยากาศมาฝากกัน และสาระสำคัญอีกเพียบที่ได้จากนิทรรศการ

1 10 11 12 13 14 15