คาร์บอนเครดิต กับปัญหาการหาช่องว่างทางธุรกิจที่ต้องแก้ไข

คาร์บอนเครดิต กับปัญหาการหาช่องว่างทางธุรกิจที่ต้องแก้ไข เห็นว่าน่าสนใจครับ สำหรับผู้ที่สนใจงานของคุณ สฤณี สามารถ follow ได้ที่ twitter @fringer

Mechanical Hybrid VS Electronics Hybrid ในรถยนต์ตอนที่ 2

Mechanical Hybrid หรือระบบ Flywheel เก็บสะสมพลังงานกำลังจะถูกนำมาใช้ในรถยนต์ปกติ มันใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบ Electronics Hybrid เสียอีก ระบบนี้น่าสนใจกับขาซิ่งและเมืองไทยที่มีเนินลูกระนาดอยู่เป็นระยะๆจริงๆครับ

ผลิตไฟจากภูเขาไฟ-พลังความร้อนใต้พิภพ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ Kamojang ของบริษัืืท Indonesiapower พบว่า มีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าของไทยหลายแง่มุม ที่สำคัญคือ Production well ที่หนึ่งอย่างน้อยต้องผลิตได้ 10 MW จึงจะสร้างโรงไฟฟ้า

WEC แบ่งโลกพลังงานเป็น 4 Scenarios

พื้นฐานการเปรียบเทียบจะวิเคราห์ในเรื่องของ the WEC 3 A’s = Accessibility, Availability, และ Acceptability เพื่อเป็น Index ที่จะบอกความมีประิสิทธิภาพในแต่ละ Scenario ซึ่ง 4 Scenarios อธิบายได้ตามธรรมชาติของสัตว์ 4 ประเภท สรุปสุดท้ายแบ่งตามทวีปไปจนถึงปี 2050

บทสรุปจาก home project ของ youtube

Home Project เป็นการทำหนังด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่หวังผลกำไรโดย Yann Arthus-Bertrand หวังอย่างเดียวเพื่อแชร์ให้ทุกคนได้ดูและเห็นภาพของโลกเรามากขึ้นเท่านั้น แต่ต้องรอโหลดกันหน่อยนะครับ อ้อ เพลงประกอบเพราะดี ฟังแล้วสงบๆนะครับ

Carbon Footprint จากตัวเราปล่อยมาเท่าไร?

ประเทศไหนผลิตไฟฟ้าแบบ Monopoly และผลิตเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะตกเป็นภาระของใคร ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs-Greenhouse Gases) ที่เกิดจากตัวเราหรือกิจกรรมใดใดเรียกว่า Carbon Footprint ที่ใช้ Carbon เป็นตัวแทนของ GHGs ก็เพื่อให้เรียกง่ายๆ และคิดเทียบว่า Gas ตัวนั้นๆ เป็นกี่เท่ากี่เท่าของ Carbon Dioxide หรือ Carbon Dioxide Equivalent มีหน่วยเป็นตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2)

CEPSI 2008: Power Plant Outage Optimization

Power Plant Outage Optimization เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในกลยุทธ์ของยุคนี้เลยทีเดียว ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องประสิทธิภาพในเชิงการผลิตเพียงอย่างเดียว ถ้าโรงไฟฟ้าไหนใช้เชื้อเพลิงแบบ Clean Energy ซ่อมให้เร็วและดียังช่วยลดคาร์บอนได้แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน บอกว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือสิ่งที่สามารถทำได้เลย ณ ขณะนี้ ในส่วนของ Technology ที่จะเข้ามาใหม่ทำให้เกิด Efficiency ที่สูงขึ้น หรือช่วยดักจับและกำจัดคาร์บอนนั้นต้องใช้เวลาศึกษากันจนเป็นรูปเป็นร่างคงอีกหลายปีทีเดียว บางท่านอาจสงสัยว่าทำไม Outage Optimization ทั้งโรงไฟฟ้าฯ ถึงได้พูดแต่เรื่อง Steam Turbine ความจริงก็คือ ทุก Activity ของ Steam Turbine ใน Outage อยู่บน Critical Path นั่นเอง ก่อนที่จะนำเสนอกระบวนการ Optimization นี้จำเป็นจะต้องผ่านการวิเคราะห์โดยใช้หลักการของ CPM-Critical Path Method จึงจะถูกต้อง ร่วมกับกระบวนการทำ Optimization และ Risk Assessment เพื่อการตัดสินใจ

Mechanical Hybrid VS Electronics Hybrid ในรถยนต์ตอนที่ 1

เทคโนโลยีจากรถเด็กเล่นที่มีการสะสมพลังงานไว้ที่ flywheel ( Mechanical Hybrids หรือเรียกว่าระบบ Flybrid) กำลังจะมาแข่งขันกับระบบ Hybrids ไฟฟ้าอีกแล้วสำหรับการแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองเชื้อเพลง

1 12 13 14 15