booruball

Asset Management ที่นอกจากอาศัยแต่ ERP

เมื่อพูดถึง Asset Management หลายๆ คนคงนึกถึงการนำเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาใช้ เช่น ระบบ ERP หรือเช่นพวก การสร้าง Digital Power Plant เป็นต้น แต่ยังมีอีกแบบที่น่าสนใจ ยาก แต่สามารถทำได้เลย สไตล์แบบนี้มักเห็นได้จากประเทศจีน หรืออินเดีย ที่เน้นแบบเห็นผล แต่ใช้งานได้จริง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกับภารกิจกำจัดขยะชุมชน

ความคืบหน้าของโครงการกำจัดขยะชุมชนที่ให้เข้าถึงทุกส่วนทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย – TGO เตรียมลงพื้นที่ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่จัดให้กับเทศบาลจังหวัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เนื้อหาสาระที่สำคัญก็คือ เทคโนโลยีที่เลือกใช้จัดการกับขยะมูลฝอยชุมชน และ Case Study กับ CDM ฺีBundling Project

ฝึกจิตเตรียมตัวเข้าวัด

ต้องเรียกว่า ภาวะเข้มข้นของจิต ถึงจะแยกออก อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนรสชาติที่ลิ้นรับรู้ ถ้าเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเท่าๆ กันหมด รสออกมาอร่อยเชียว แต่ถ้าเราเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกสัก 2-3 ช้อนเราจะรับรู้รสเค็มได้มากที่สุดเลย ก็คงเหมือนกิเลสตัวใดตัวหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนเราถึงจะเห็นมันได้ไง

EGAT Governer latest – Suthat Pattamasiriwat

On November 20th, 2009, Suthat Pattamasiriwat was elected as 11st EGAT Governer from EGAT Board of Directors since EGAT announced enrollment of the Governer during September 1st – 30 th, 2009. According to Suthat vision, Board of Directors was confidently assorted him for his management competence in large national organization.

ASEAN Energy Outlook ตอนที่ 2/2

จากการเพิ่มของเชื้อเพลิง Coal และ Natural Gas ในการผลิตกระแสไฟฟ้าควรที่จะเพิ่มไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น Thermal Efficiency คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นจาก 38% ในปี 2005 ไปสู่ 44% ในปี 2030
Coal Consumption ที่เพิ่มสูงถึงเกือบ 10 เท่า จะทำให้ ASEAN ต้องรับมือกับ CO2 emission ที่เพิ่มสูงขึ้น ในแง่ของนโยบาย คือ ต้องเพิ่มโครงการ CDM และนอกจากความร่วมมือในโครงการ ASEAN Power Grid ทั้ง 14 Interconnections ยังมีความร่วมมือโครงการ Trans-ASEAN Gas Pipeline

TESCO Lotus กับการลด Carbon Footprint

Carbon Footprint หรือการวัดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต (Product Life Cycle) ได้ถูกวางแผนลดตั้งแต่ปี 2007 ด้วยพันธกิจที่เข้มแข็งของ Sir Terry Leahy ประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Tesco จากปี 2006 ลด Carbon Footprint สะสมได้ถึง 14.4% ในปี 2008 แต่นี่เป็นเพียงยกที่หนึ่ง ยกต่อไปจะยุ่งยากหนักกว่าเดิมแน่นอน เพราะรู้ๆ กันอยู่แล้วว่าการคิดแบบ Life Cycle ต้องอาศัยความร่วมมือของต้นน้ำและปลายน้ำเป็นสำคัญทีเดียว

ควันหลง POWERGEN ASIA 2009

จากที่ได้ post ใน blog คราวก่อนให้ไปร่วมงาน POWERGEN ASIA 2009 กันที่เมืองทองธานี เมื่อวานได้มีโอกาสแวะชมงานกับเค้าเหมือนกัน เลยนำภาพบรรยากาศมาฝากกัน และสาระสำคัญอีกเพียบที่ได้จากนิทรรศการ

ASEAN Energy Outlook 2030 ตอนที่ 1/2

ความต้องการการใช้ไฟฟ้าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่อัตราการเพิ่มขึ้นนั้นสูงที่สุดที่ 6.1% ต่อปี จากเพียงแค่ 38 Mtoe ในปี 2005 เพิ่มสูงถึง 164 Mtoe ในปี 2030 (Base Case) อัตราการเติบโตของการใช้ Coal สูงถึง 5.9% ต่อปี ถัดมาคือ Natural Gas ที่ 5% ต่อปี และในแง่การผลิตกระแสไฟฟ้าแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า และแยกตามเชื้อเพลิง ได้คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีอัตราเพิ่มขึ้น 6.1% คือ 2,234 TWh (Base Case) และ 7.2% คือ 2,923 TWh (High Case) ในปี 2030

CLIMATE CHANGE: Its Impact to the Electricity Sector

เห็นได้ชัดว่าภายในปี 2050 นั้นการลดก๊าซ CO2 equivalent จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม Non-Annex I ถึง 23% นั่นคือ มีเพียงข้อตกลงในการช่วยกันลดก๊าซฯ ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Annex I) เท่านั้น จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างเช่น จีนและอินเดีย ควรมีส่วนร่วมในการลด CO2 อย่างแน่นอน จากที่ปริมาณ CO2 ที่ปล่อยจากทั้ง 2 ประเทศนี้สูงมาก

IGCC-Integrated Gasification Combined Cycle กับถ่านหินเกรดต่ำ ตอนที่ 4/4

IGCC Power Plant มีข้อได้เปรียบ คือ Net Efficiency เพิ่มสูงขึ้น, เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเกรดต่ำซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและราคาถูกแทนเชื้อเพลิงเดิม, และลดปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลประโยชน์เรื่องภาษีคาร์บอนในอนาคตอันใกล้ โดยเทคโนโลยีนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าใจถึงหลักการของกระบวนการข้างต้นย่อมเป็นข้อได้เปรียบในแง่การตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุน เมื่อเทคโนโลยีออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง

1 8 9 10 11 12