Syngas

IGCC-Integrated Gasification Combined Cycle กับถ่านหินเกรดต่ำ ตอนที่ 4/4

IGCC Power Plant มีข้อได้เปรียบ คือ Net Efficiency เพิ่มสูงขึ้น, เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเกรดต่ำซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและราคาถูกแทนเชื้อเพลิงเดิม, และลดปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลประโยชน์เรื่องภาษีคาร์บอนในอนาคตอันใกล้ โดยเทคโนโลยีนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าใจถึงหลักการของกระบวนการข้างต้นย่อมเป็นข้อได้เปรียบในแง่การตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุน เมื่อเทคโนโลยีออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง

IGCC-Integrated Gasification Combined Cycle กับถ่านหินเกรดต่ำ ตอนที่ 2/4

ถ่านหินในโลกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ถ่านหินที่พบส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือ ถ่านหินลิกไนต์ (ถ่านหินเกรดต่ำ) สิ่งสำคัญของเทคโนโลยี IGCC นี้คือสามารถใช้กับถ่านหินเกรดต่ำได้นั่นเอง

IGCC-Integrated Gasification Combined Cycle กับถ่านหินเกรดต่ำ ตอนที่ 1/4

แสดงหลักการสำคัญของ Gasification ถ่านหินดูจะเป็นคำที่โดดเด่นที่สุดของยุคนี้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เพราะอยู่ท่ามกลางความต้องการเชื้่อเพลิงหาได้ง่ายราคาถูกแล้ว ยังเป็นข้อจำกัดการปล่อยมลภาวะสิ่งแวดล้อม จังหวะนี้มีแต่คนอยากใช้ถ่านหินเกรดต่ำกันทั่วโลก IGCC จึงเป็นทางเลือกสำคัญของยุคนี้