นโยบายพลังงาน

COP21 – การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใกล้สรุป

COP21 มีเป้าหมายการประชุมที่สำคัญ คือ Differentiation เป็นความยากที่สุดของการประชุมเจรจาเพื่อให้ได้มติที่ประชุมฉบับทางการออกมา
Overall Target เป้าหมายสูงสุดที่ 2 oC
Climate Finance การสนับสนุนทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเด็นใหม่คือสัญญาณที่จะส่งไปยัง Private Sector ในการมุ่งสู่ยุคของการหยุดใช้พลังงานฟอสซิล มากกว่าการบังคับการลดระดับประเทศโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเช่นที่เคยประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

เริ่มปิดไฟ 2 ทุ่มครึ่งช่วยชาติ

วันนี้มีการปิดไฟช่วยชาติ การบริหารจัดการด้าน DSM ลดทรัพยากรผลิตไฟฟ้า ลดก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าให้ตรงเวลา มีส่วนช่วยวางแผนพลังงานของประเทศ

ปิยสวัสดิ์ เผยแผนปฏิรูป ปตท. แยกบริษัทท่อก๊าซ เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส ขายหุ้นโรงกลั่นอื่น

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และว่าที่ประธานบอรด์ ปตท. คนใหม่ ให้สัมภาษณ์เผยแผนการปฏิรูป ปตท. ให้โปร่งใสมากขึ้น

Smart City กับการจัดการพลังงานในเมืองยุคใหม่

สัมมนาของ Schneider Electric อภิปรายกันเรื่อง Smart City เมืองยุคใหม่ที่ฉลาดขึ้น จะแก้ปัญหาเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร มีตัวแทนจากทั้งรัฐและเอกชนร่วมให้ความเห็น

Green Island of Thailand เกาะพะลวย

กระทรวงพลังงาน ยก “พะลวย Green Island” ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดพร้อมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 ต้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบนเกาะพะลวย จะทำให้เกาะพะลวยเป็นต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานตั้งเป้าจะพัฒนาเกาะพะลวยให้เป็นแบบอย่างหรือโมเดลแรก ในการนำไปพัฒนาพื้นที่แหล่งอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

Green PDP แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า จะเขียวจริงหรือไม่

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึง 2 ครั้งด้วยกันต่อ “แผน PDP2010” ซึ่งครอบคลุมยาวขึ้นไปอีกคือ ปี 2553-73 (20 ปี) และได้มีชื่อเรียกโดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน คุณณอคุณ สิทธิพงศ์ ว่าเป็นฉบับ “Green PDP” โดยแนวทางการจัดทำก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงฯ , พิจารณาถึงการลด CO2 ของโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบ, และประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั่นเอง ส่วนที่ยังคงอยู่เหมือนเดิม คือความมั่นคงในระบบ การกระจายแหล่งเชื้อเพลิง และการส่งเสริม Cogeneration