ปิยสวัสดิ์ เผยแผนปฏิรูป ปตท. แยกบริษัทท่อก๊าซ เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส ขายหุ้นโรงกลั่นอื่น

PTT ปตท.

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ สัมภาษณ์ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และเพิ่งรับตำแหน่งกรรมการบริหารของ ปตท. (แถมยังถูกคาดหมายว่าจะได้เป็นประธานบอร์ด ปตท. หลังการประชุมคณะกรรมการนัดแรก) ถึงแนวทางการปฏิรูป ปตท. โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  • หลักการปฏิรูป ปตท. ใช้แนวคิด 3 ข้อคือ “สมถะ โปร่งใส ธรรมาภิบาล” โดยหลัก “สมถะ” จะลดการใช้เงินฟุ่มเฟือยในหลายๆ เรื่องลง เช่น CSR ที่ใช้เงินไปเยอะแต่ภาพลักษณ์ของ ปตท. ยังไม่ดี “โปร่งใส” เน้นเปิดเผยข้อมูลราคาพลังงานให้สาธารณะตรวจสอบ และ “ธรรมาภิบาล” ปรับการแต่งตั้งกรรมการให้ลดการเมืองแทรกแซง ลอกแบบนโยบายของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศ
  • บุคลากรของ ปตท. เป็นคนดี แต่การเป็นธุรกิจใหญ่และมีหลักการบางส่วนที่ไม่โปร่งใส ทำให้เอาเปรียบคู่ค้า และคนไม่รัก ดังนั้น ปตท. ต้องแฟร์กับคนทำธุรกิจให้มากขึ้น
  • สถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจของ ปตท. ถือว่าทำอะไรก็ได้ เอาเปรียบผู้บริโภค เอาเปรียบคู่แข่ง ดังนั้น ปตท. (รวมถึงรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง) ควรเข้ามาอยู่ใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียมกับเอกชน
  • ปตท. ควรลดการถือหุ้นในบางจากปิโตรเลียม และโรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียม (SPRC) โดยใช้วิธีขายหุ้นส่วนที่ ปตท. ถือให้กับตลาดหลักทรัพย์
  • ควรแยกธุรกิจท่อก๊าซของ ปตท. ออกมาเป็นบริษัทใหม่ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตรวจสอบได้ และเปิดให้บริษัทอื่นๆ สามารถใช้ท่อก๊าซนี้ในเชิงธุรกิจได้ โดยต้องร่างกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน
  • ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานและ ปตท. ประเมินสื่อออนไลน์ต่ำเกินไป มีการให้ข้อมูลเท็จมากมายจนคนเชื่อ และการประชาสัมพันธ์ยังเป็นไปในเชิงตั้งรับ ทำๆ หยุดๆ ไม่ต่อเนื่อง

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557