Natural Gas

ประวัติการสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติประเทศไทย

เริ่มผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2524 หลังจากการค้นพบ แหล่งเอราวัณ และบริษัท Unocal ทำความตกลงขายก๊าซให้กับบริษัท ปตท.เป็นผลสำเร็จ ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยก็ถูกส่งมาตามท่อใต้ทะเล ขึ้นฝั่งที่ระยองเพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จนกระทั่งปัจจุบันผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศไทย

อึ้ง! ไทยใช้เชื้อเพลิงถูกได้อีกไม่เกิน 3 ปี

สรุปได้ว่า รัฐบาลพยายามอุดหนุนพลังงานของประเทศเกือบทั้งหมด ทั้งภาคขนส่งและภาคการผลิตไฟฟ้า การ Educate ประชาชนว่า เราต้องจ่ายแพงขึ้นสำหรับสาธารณูปโภค น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากก็จริง แต่มันเป็นสิ่งจำเป็นกับสภาวะปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่า จะให้ผลกระทบนั้นมาถึงประชาชนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือจะเอาแบบฉับพลันตั้งตัวไม่ได้ หรือว่ารอจังหวะเหมาะที่เป็นรัฐบาลของใคร ?!?