สิ่งแวดล้อม

Case Study from Germany-ต้านเก็บคาร์บอน CO2 ใต้ดิน

โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดแห่งแรกนี้ได้เริ่มเดินเครื่องเมื่อ ปี 2008 ประสบความสำเร็จในเรื่องของเทคโนโลยีกำจัด CO2 ไปเรียบร้อยแต่เมื่อเข้าถึงขั้นตอนของการ Storage ได้เกิดการต่อต้านจากคนท้องถิ่นในกระบวนการ Storage ที่จะฉีด (inject) CO2 เข้าไปลึก 1 กม. ใต้พื้นดิน เนื่องจากกลัวผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตคน ในกรณีที่ CO2 ปริมาณมากความดันสูงจะพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกของพื้นดิน ทำให้บริษัทต้องตัดสินใจปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศ

ไม้ประดับลดโลกร้อน

จากการศึกษาขององค์การนาซา (NASA) และ Associated Landscape Contractors of America (ALCA) ได้ค้นพบว่าไม้ประดับธรรมด้า ธรรมดา นี่แหละ สามารถขจัดพิษ หรืออีกนัยหนึ่งคือลดโลกร้อนได้!!! ดร.บีซี วูฟเวอร์ตัน (Dr. B.C. Wolverton) นักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันวิจัยอวกาศองค์การนาซาของอเมริกา ค้นพบว่า ไม้ประดับหลายชนิดมีประสิทธิภาพการกำจัดสารพิษ หรือ มลภาวะในอากาศ ได้ เช่น สารพิษ ฟอร์มาดิไฮด์ เบนซีน และไตรคลอโรเอธิลีน เป็นต้น

ส่วน การลดโลกร้อน ก็เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่ว่า ไม้ประดับ เหล่านี้สามารถกำจัดสารต้นทาง (Radicle) ได้ ปลายทางก๊าซเรือนกระจก ก็ลดลงไปด้วย

Social Network กับองค์กรด้านพลังงาน (2)

พลังขับเคลื่อนของ Social Media ต่อจุดประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผลจากกลุ่มตอบรับ ทั้งยังแปรตามรูปแบบความเคลื่อนไหวที่ต้องการ เช่น ปตท. มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของ Animation ที่ใช้จึงเหมือนเลี้ยง ทามาก๊อตจิ ขณะที่ กฟผ. ปลูกแล้วปลูกเลย ยังไงก้อตามน่าสนใจที่ทัังสององค์กรทุ่มกับ Social Media ได้มากขนาดนี้

Social Network กับองค์กรด้านพลังงาน (1)

ช่วงนี้ Trend ขององค์กรด้านพลังงานท่าจะมาแรงในเรื่องของการปลูกต้นไม้ online เห็นทั้ง spot จากสื่อโทรทัศน์ และทั้งบนเว็บไซต์เอง ทั้ง EGAT-กฟผ. และ PTT-ปตท.
ดูเหมือนจะเป็นการสร้างSocial Network ของบุคคลที่ชอบทำเพื่อโลกสีเขียวใบนี้ ทำเพื่อพ่อหลวงของเรา ซึ่งเป็นหลักการของ Social Network ของแท้ที่เริ่มต้นจากสังคมออนไลน์ที่ใช้ Social Media ที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน แล้วก็มาเจอกันจริงๆ ตัวเป็นๆ

Green Island-Samui

โครงการ Green Island Project ซึ่งมีแผนดำเนินการ 10 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2551 จะทำให้ Samui กลายเป็น Low Carbon Destination อันดับแรกๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

PDP 2010 ใน Nickname ว่า Green PDP

มีสาระสำคัญจาก ครม. เมื่อ 23 มี.ค. 53 ตามนี้ค่ะ
สำหรับหน่วยงาน กฟผ. – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็ได้ออกเล่ม PDP2010 เป็นทางการ เมื่อเดือนเม.ย. 53 ตามนี้ค่ะ
และตบท้ายด้วยการสกัด PDP ดูเรื่องการลด CO2 ว่าจะมาถึงเมื่อไร เพื่อเตรียมรับมือกันให้ทันคะ

บทบาทองค์กรสีเขียว-Green Drivers

องค์กรสีเขียว หรือ องค์กรสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย มีบทบาทที่พอจะแยกกันได้ คือ TGO เน้นด้าน CDM ,สถาบัน GSEI เน้นการวิจัยแง่สังคม สิ่งแวดล้อม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเน้นการประสานงานกันระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคม

1 2 3