สื่อออนไลน์

146 Bloggers in #FordNAIAS Ford fantasy camp in #NAIAS

Nowadays, it is true that the strategy of many companys or corporates is totally comprised of the communication with their social network. This event is the largest coverage event that I had ever seen. Surprisingly, Ford has invited 146 bloggers from around the world

Smart Grid อีกทางเลือกของ Energy Efficiency

Smart Grid ช่วยในแง่ของ Energy Efficiency ทั้งด้าน ผู้ผลิต (Supply Side) และด้านผู้ใช้ไฟฟ้า (Demand Side) เช่น ถ้าคนรู้ชัดเจนว่า พีคโหลดกำลังจะต้องทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องเลือกเดินเครื่องน้ำมันเตาเสริมระบบขึ้นมาอีกโรง สังคมของคนฉลาด หรือ Smart Community ก็สามารถช่วยกันรณรงค์หยุดใช้ไฟฟ้าช่วงเวลานั้น ไปใช้ช่วงอื่นได้ ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาสูงได้ อีกทั้งช่วยผู้ผลิตไม่ต้องวางแผนสำรองกำลังผลิตจนมากเกินไป

บล็อครางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ Thailandblogawards 2011

ในที่สุด ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ตามที่คาดหวังไว้ค่ะ สำหรับปี 2011 นี้มีสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือทาง Google ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนอีก 1 รายจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 รายคือ OKnation, Bloggang และ Exteen การตัดสินได้รับข้อมูลว่าเป็นคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากหลายสถาบันมาร่วมกันอ่านและตัดสินในแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไป