สื่อออนไลน์

Smart Grid อีกทางเลือกของ Energy Efficiency

Smart Grid ช่วยในแง่ของ Energy Efficiency ทั้งด้าน ผู้ผลิต (Supply Side) และด้านผู้ใช้ไฟฟ้า (Demand Side) เช่น ถ้าคนรู้ชัดเจนว่า พีคโหลดกำลังจะต้องทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องเลือกเดินเครื่องน้ำมันเตาเสริมระบบขึ้นมาอีกโรง สังคมของคนฉลาด หรือ Smart Community ก็สามารถช่วยกันรณรงค์หยุดใช้ไฟฟ้าช่วงเวลานั้น ไปใช้ช่วงอื่นได้ ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาสูงได้ อีกทั้งช่วยผู้ผลิตไม่ต้องวางแผนสำรองกำลังผลิตจนมากเกินไป

บล็อครางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ Thailandblogawards 2011

ในที่สุด ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ตามที่คาดหวังไว้ค่ะ สำหรับปี 2011 นี้มีสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือทาง Google ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนอีก 1 รายจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 รายคือ OKnation, Bloggang และ Exteen การตัดสินได้รับข้อมูลว่าเป็นคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากหลายสถาบันมาร่วมกันอ่านและตัดสินในแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไป