best writing

บล็อครางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ Thailandblogawards 2011

ในที่สุด ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ตามที่คาดหวังไว้ค่ะ สำหรับปี 2011 นี้มีสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือทาง Google ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนอีก 1 รายจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 รายคือ OKnation, Bloggang และ Exteen การตัดสินได้รับข้อมูลว่าเป็นคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากหลายสถาบันมาร่วมกันอ่านและตัดสินในแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไป