Google

โรงไฟฟ้าความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Energy) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดทำการแล้ว

Ivanpah Solar Electric Generating System โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแสงอาทิตย์ (solar thermal plant) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดทำการแล้วในแคลิฟอร์เนีย มีกูเกิลเป็นเจ้าของร่วม

กูเกิลทุ่ม 80 ล้านดอลลาร์ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อีก 6 แห่ง

กูเกิลประกาศข่าวว่าควักเงินราว 80 ดอลลาร์ ลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จำนวน 6 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียและแอริโซนา