Recurrent

กูเกิลทุ่ม 80 ล้านดอลลาร์ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อีก 6 แห่ง

กูเกิลประกาศข่าวว่าควักเงินราว 80 ดอลลาร์ ลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จำนวน 6 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียและแอริโซนา