Industry

ผลกระทบเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ

สิ่งสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศเป็นอย่างมาก การที่จำนวนโรงไฟฟ้าไม่พอ สามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าได้

CEPSI2010 at a glance

งานประชุมสัมมนาวงการผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งเอเชียนี้ ปีนี้จะจัดที่ประเทศไต้หวัน และได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว ผู้เขียนเองได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมเวทีแห่งนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ได้มีโอกาสนำเสนอใน Technical sessions ของปัญหา Steam Turbine ที่พบแล้วแก้ปัญหายากมากๆ ระดับ OEMs ยังกุมหัว คือ Subsynchronous Vibration