CSR

กังหันปั่นน้ำภูเขากลายเป็นไฟฟ้า

ยุคปัจจุบันนี้ การทำงานร่วมกันของชาวบ้านเป็นการดิ้นรนแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด กังหันน้ำปั่นไฟฟ้า ที่คีรีวง นครศรีธรรมราช