ลอจิสติกส์

Trimodal Terminals ประสบการณ์สร้างสถานีขนส่งสินค้าในภาคพื้นทวีปยุโรป

การบรรยายของ ศ. Manfred Gronalt จากออสเตรีย เรื่อง Trimodal Terminals หรือการสร้างสถานีขนส่งสินค้า (terminal) สำหรับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ได้แก่ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ

จะสร้างรถไฟความเร็วสูง ต้องวางแผนเรื่องแหล่งพลังงานในระยะยาวด้วย

Mag. Martin Posset ผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์จากออสเตรีย กระตุ้นเตือนไทยให้วางแผนล่วงหน้าด้านแหล่งพลังงาน สำหรับรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งระบบรางที่จะสร้างในอนาคต