ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ 3 ห้างใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับเขื่อน 1 เขื่อน

departmentstore-power

source : สถิติการทำให้โลกร้อนของคนไทย
ห้างพารากอนห้างเดียวใช้ไฟเป็นสองเท่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง อนาคตพลังงานของเราอาจจะต้องมองการใช้พลังงานของคนกรุงเทพฯด้วยเช่นกัน

อัตราการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก

solar

แก้ไขเรื่องหน่วย

หมายเหต อัพเดท 25 กย : มีผู้ทักท้วงมาสองท่านว่าตารางเรื่อง ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพ เทียบกับเขื่อนด้านล่างจากแหล่งที่มา น่าจะเป็นการเทียบหน่วยที่ผิด ทางทีมงานจึงเร่งหาข้อมูลของเขื่อมาใหม่และพบว่าแหล่งข้อมูลน่าจะมีการลงหน่วยไว้ผิดพลาด จึงขอให้ข้อมูลอ้างอิงของเขื่อนปากมูลใหม่ที่ พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 280 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง http://202.28.48.140/pakmun/?page_id=92

ดังนั้นแก้ไขเป็น ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ 3 ห้าง ใช้ไฟเทียบเท่าเขื่อนปากมูล 1 เขื่อนครับ

parkmool