การขนส่งสินค้า

Trimodal Terminals ประสบการณ์สร้างสถานีขนส่งสินค้าในภาคพื้นทวีปยุโรป

การบรรยายของ ศ. Manfred Gronalt จากออสเตรีย เรื่อง Trimodal Terminals หรือการสร้างสถานีขนส่งสินค้า (terminal) สำหรับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ได้แก่ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ