เข้าร่วมงาน PowerGen Asia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ขณะนี้กำลังเข้าร่วมงาน #PowerGenAsia2011 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จะอัพเดทบล็อกเรื่อยๆนะคะ 🙂

สำหรับนโยบายจากองค์กรผลิตไฟฟ้าหลายๆประเทศเช่น จีน มาเลเซีย อินเดีย จะมุ่งใช้นิวเคลียร์เป็น Base Load หรือกำลังผลิตหลักทั้งหมด โดยเทคโนโลยีนิวเคลียร์กำลังจะพัฒนาจากความร้อนสูงสู่ความร้อนต่ำ แรงดันสูงสู่แรงดันต่ำ จากที่ผลิตหลัก 1,000 เมกกะวัตต์ จะเล็กลงเหลือเพียง 200-300 เมกกะวัตต์เล็กลงและปลอดภัยขึ้นมาก

PowerGen Asia 2011
PowerGen Asia 2011

POWER-GEN Asia and Renewable Energy World Asia open with keynote speeches by KETTHA and TNB

Over 4,500 visitors attend day one of exhibition and conference

POWER-GEN Asia and colocated Renewable Energy World Asia got off to an excellent start, with a fascinating keynote session and over 4,500 power industry professionals attending the first day of the event.

The opening keynote session brought together a combination of three presentations, followed by a testing discussion moderated by Sri Jegarajah of CNBC Asia Pacific.