Shell

Shell ปี 2557 เตรียมขยายปั๊มอีก 50 แห่ง, เพิ่มจำนวนปั๊มที่ขาย E20

แผนธุรกิจของ Shell ในปี 2557 ขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มอีก 50-60 แห่ง รวมถึงการปรับปรุงปั๊มเก่าครั้งใหญ่ ทั้งด้านร้านสะดวกซื้อ ห้องสุขา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ โดยถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของเชลล์ประเทศไทยในรอบ 10 ปี