รถยนต์ไฟฟ้า-ราคาและระยะทางในการชาร์จไฟฟ้าต่อ 1 ครั้ง

รถยนต์ไฟฟ้า รองจากเรื่องราคา เรื่องการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้งวิ่งได้ไกลเท่าไร ควรเป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้า (EV: Electric Vehicle) แน่นอน อย่างน้อยต้องมีความมั่นใจว่า รถไฟฟ้าใช้งานสามารถวิ่งไปเส้นทางไหนได้บ้างที่มีสถานีชาร์จไฟฟ้า
EV แทบทุกคัน ยกเว้น Tesla และ Bolt เจ้าของรถต้องวางแผนการเดินทางเอง แต่ Tesla จะวางแผนให้ว่าควรใช้เส้นทางไหนดี พักที่ไหน มีเวลาพักระหว่างทางเท่าไร

พอดูตารางเปรียบเทียบรู้สึกได้ว่า Chevrolet Bolt, Tesla S 100D ดูมีความคุ้มค่าต่อราคาอยู่นะครับ โดย Bolt นำโด่งมากถ้าเทียบ ราคาต่อระยะทางประจุไฟ

2017 EV Comparison: Price, Distance per One-Charge

ว่าแต่ราคา TESLA Model X ซื้อ BMW i3 ได้ถึง 3 คันเลยทีเดียว เข้าไทยก็ทะลุสิบล้านครับผม !!!

source: www.fleetcarma.com